Vyhľadávanie

site search by freefindKontakt

Základná škola
Štúrova 1115
908 41 Šaštín - Stráže

tel.: 034/6592 309

zssastin@gmail.com


motyle

Projekt COMENIUS


ZŠ Šaštín - StrážeZŠ Šaštín - StrážeZŠ Šaštín - StrážeZŠ Šaštín - StrážeZŠ Šaštín - StrážeZŠ Šaštín - StrážeZŠ Šaštín - StrážeZŠ Šaštín - StrážeProjekt, ktorého sa naša škola zúčastňuje, nesie názov Odhaľme tajomstvá európskych záhrad.
Počas trvania projektu Comenius sa budú uskutočňovať aktivity vo všetkých partnerských školách, ktoré smerujú k splneniu cieľa projektu:
 • sadenie narcisov – symbolu Programu nádeje a vzájomného porozumenia,
 • vytváranie vzorových záhrad, triedne záhrady,
 • triedny register pestovaných rastlín,
 • využívanie vypestovanej zeleniny pre zdravý obed,
 • typické vianočné a novoročné rastliny v partnerských krajinách – výmena albumov,
 • záhrada mojich snov – výtvarné práce, prezentácie IKT,
 • prezentácie najkrajšej záhrady v mojom okolí,
 • koncert „Moc kvetín“,
 • vytvorenie medzinárodného prírodopisného slovníka,
 • ochrana životného prostredia „Enviromentálny deň“ - „Môj hlas v životnom prostredí“,
 • literárne súťaže,
 • kvetinová diskotéka,
 • kalendár „Ročné obdobia v záhrade“,
 • dopisovanie žiakov z partnerských škôl,
 • príprava medzinárodnej kuchárskej knižky,
 • exkurzie do botanických záhrad, poznávanie záhrad,...Naše partnerské školy sú:
 • Szkola Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzynskiej, Lodz, Poľsko,
 • Ceip Miguel De Cervantes, Zahara de los Atunes (Cádiz), Španielsko,
 • Theodor-Heuss-Schule Limburg, Limburg, Nemecko,
 • Holy Rosary R C (A) Primary School, Burton – upon – Trent, Veľká Británia,
 • Istituto Comprensivo Benedetto XIII, Gravina, Taliansko,
 • Barry Island Primary School, Cardiff, Veľká Británia,
 • Mehmet Ozcan Torunoglu Ilkogretim Okulu, Ankara, Turecko,
 • Tildy Zoltan Altalanos Iskola, AMI es EPSZ, Szeghalom, Maďarsko,
 • CollegeJean-Philippe Rameau, Dijon, Francúzsko,
 • Rigas 6. vidusskola, Riga, Lotyšsko,
 • Základná škola, Šaštín-Stráže, Slovensko.


V priebehu rokov 2012-2014 sa uskutočnia vzájomné stretnutia partnerských škôl, pričom hostiteľskou bude vždy iná krajina.

ZŠ Šaštín - Stráže


Wales 7.-11.7.2014

11.-18.5.2014 - Francúzsko

Comenius - Básne o kvetoch

Comenius - Práce na záhrade 2014

Comenius - Ilustrácia príbehu o prírode

Magic Notes - California king bed
11.11.-16.11.2013 - England
(Anglicko)


Comenius meeting in England23.9.-29.9.2013 - Latvia
(Lotyšsko)


Comenius meeting in LatviaStretnutie v Šaštíne-Strážach (Slovakia)


Základná škola Šaštín-Stráže, zapojená od roku 2012 do projektu Comenius s názvom Odhaľme tajomstvá európskych záhrad, privítala v termíne 3. - 7. júna 2013 päťdesiat zástupcov z Poľska, Lotyšska, Španielska, Nemecka, Anglicka, Walesu, Talianska, Turecka, Maďarska a Francúzska. V areáli školy sme otvorili Comenius Garden, záhradu rastlín. Našich partnerov privítal primátor mesta Šaštín-Stráže Ing. Radovan Prstek. Hostia navštívili rekreačné stredisko Gazárka, Baziliku Sedembolestnej Panny Márie, Gymnázium Jána Bosca, Špeciálnu základnú školu Šaštín-Stráže, poľovnícku chatu, zúčastnili sa viacerých oddychových aktivít. Ing. Ľubomír Galuš, riaditeľ ŽŠ, predstavil našim európskym priateľom ním vedenú školu ako dynamicky sa rozvíjajúcu inštitúciu, ktorej cieľom je posilňovanie cezhraničnej spolupráce. Mgr. Božena Balgová, koordinátorka projektu Comenius, sa spolu s koordinátormi z partnerských krajín zúčastnila na pracovnom stretnutí, ktorého zámerom bola analýza postupu doterajších prác, vytýčenie nových úloh, daných rámcovým cieľom projektu - odhaliť regionálne špecifiká európskych záhrad. Žiaci z jednotlivých krajín Európy sa ubytovali v partnerských rodinách, zahraniční pedagógovia navštívili vyučovacie hodiny. Keďže komunikačným jazykom projektu Comenius je angličtina, naši žiaci mali jedinečnú možnosť rozvíjať svoje jazykové zručnosti. Okrem Šaštína-Stráží to bolo aj mesto Skalica, ktoré našich hostí privítalo svojou históriou, architektúrou a gastronómiou. Zástupcovia európskych krajín neobišli ani Bratislavu. Prezreli si Botanickú záhradu Univerzity Komenského, navštívili Dóm sv. Martina, vystúpili na Bratislavský hrad, prešli sa centrom mesta. Dúfame, že návšteva učiteľov a žiakov z európskych krajín, nájde svoju odozvu aj v budúcnosti. PaedDr. et PhDr. Peter Mráz, PhD.
Comenius Garden

15.4.-19.4.2013 - Hungary
(Maďarsko)


Comenius meeting in HungaryGarden of my dreams
(Záhrada mojich snov)

Lessons "Converting measures"
(Hodiny "Premena jednotiek")

Winter postcards sent to Spain
(Zimné pohľadnice do Španielska)

Creation of European gardens
(Tvorba európskych záhrad)
31.1.2013 - Sayings, customs and superstitions connected with Christmas plants
(Zvyky a tradície spojené s vianočnými rastlinami)


Customs

St. Barbora was born on 4th December in the 3rd century in a rich merchant’s family. She refused to give up Christianity, so she was tortured to death. The custom to cut small branches of cherries which were dipped into the water and came into blossom exactly on Christmas Eve has preserved to these days. The blooming branches are called ”barborky” in Slovakia.
Girls put blooming branches at their waist when they went to the Midnight Mass. A boy who took the branch from the girl, put it at his hat and this way he declared the girl his love.

Proverbs and folk sayings

Bright Christmas, a lot of wine and fruit.

When there are a lot of stars at Christmas Eve night, there will be a lot of potatoes.

If there is a bright sunrise on Christmas Eve, a lot of spring corn will be harvested.


Superstitions

St. Lucy’s holiday is on 13th December. St. Lucy refused to marry a rich suitor and died martyr’s death. She is the symbol of virtue and that’s why it is necessary to clean the house that day.
In Slovakia there are special customs on St. Lucy’s holiday. Lucy is perceived as a protector from witches. But from the point of view of history she is paradoxically considered to be the biggest of witches. It significantly influenced lives of superstitious people.
In villages people gave to a stable door straw sheaves to delay a witch by counting straws and so stop her entering the stable.
At other places people made brooms from fir branches and corn spikes and dipped them into holy water. They sprinkled the whole house and stales with it from St. Lucy’s day to Christmas to protect their dwellings from bad spirits.

21.1.-25.1.2013 - Germany
(Nemecko)


Comenius meeting in Germany20.12.2012 - A day of healthy meals
(Príprava zdravého obeda)


Day of healthy food
 1. Preparing ingredients, dishes and kitchen appliances
 2. Dividing pupils into groups, dividing work
 3. Preparing meals: group work according to tasks, pupils help each other
 4. Arranging tables with prepared meals
 5. Welcoming guests – headmaster, deputy head – masters, teachers
 6. Tasting meals


Celery burgers

Ingredients:
 • 6 – 8 pieces of carrot
 • 1 onion
 • 1 – 2 pieces of celery root
 • 1/2 lemon
 • 1/2 cup of sunflower seed
 • 2 spoons of „tahini“
 • Spices – basil, marjoram, parsley, chives

Instructions:
Grate carrots and celery with „tahini“. Grind sunflower seeds. Add spices and mix everything. Make small burgers.


Cabbage salad

Ingredients:
 • Red and white cabbage
 • Carrot
 • Onion

Dressing:
 • 1 spoon of Apple vinegar
 • 1 cm of ginger
 • 1/2 cup of olive oil
 • 2 cloves of garlic

Instructions:
Cut vegetable. Grate ginger, mash garlic. Mix everything. Sprinkle with dressing.


Carrot butter

Ingredients:
 • 1 cup – nuts or almonds
 • 2 carrots
 • Olive oil – 1 tea spoon

Instructions:
Grind nuts. Grate carrots and mix together. Add a little of olive oil.


Pasta „tahini“

Ingredients:
 • 1 cup of husked sesame
 • 1 spoon of olive oil

Instructions:
Mix sesame with oil until you have smooth creme. Paste is rich in protein.
Healthy lifestyle
(Zdravý životný štýl)

12.12.2012 - Geography lesson about climatic zones
(Príprava posterov)


Creation of posters about climate zones and location ofpartner countries - Geography lesson

Lesson outline

Topic: Climate zones and location of partner countries.

Main goal: Pupils look up information on the Internet, create posters and present them to others.

Type of the lesson: Creation of projects and their presentation.

Didactic goals:
 • point out the climate forming factors, give concrete examples of their influence on climate in Europe (geographic latitude, airflow, sea current, distance from ocean, relief, height about sea level)
 • develop ability to work with Internet and gain necessary information independently
 • teach pupils to present their work in written and verbal form.

Didactic methods: Motivational telling, work with cartographic material, work with other source of knowledge (Internet), team work, creation and presentation of projects.

Material didactic means: Computers with connection to the Internet in computer room, wall map Climatic zones, list of web pages which are used during the lesson.


Lesson plan

1. Introduction
 • organisation of activity during the lesson, familiarise pupils with the goal of the lesson
 • creation of projects Climate zones and location of partner countries

2. Revision
 • location of particular zones on the Earth
 • factors which influence climate in Europe
 • use of interactive exercises
 • matching partner countries to climatic zones and their comparison according to their temperature and amount of rainfall

3. Main part of the lesson

a) creation of the project
 • determination of a goal
 • time of duration
 • place of realisation of a project
 • short-term
 • part of the project was realised at home by pupils, part at school
 • looking up for information on web sites.

b) realisation of the main part of the project
 • pupils complete their projects about a country that they has chosen in advance and part of it prepared at home. The teacher help them to complete posters properly.

c) Presentation of projects by pupils
 • presentation pupils’ own posters to classmates.

4. Evaluation of projects – posters
 • Creating exhibition on notice boards for all pupils
12.12.2012 - Lesson about caring of plants
(Starostlivosť o rastlinky)


Schedule of the lesson

Topic: Care for indoor plants.

Goals:
 • to understand where to place an indoor plant to be in a right place according to its requirements for light and water
 • to know the name of pupils’ plant
 • to understand the importance of photo-syntesis
 • to explain the importance of plants in interior

Entry: Each pupil brings one indoor plant and marks it with their names.

Competences:
 • to develop pupils’ language literacy
 • to be able to look up information in books
 • ICT literacy, to be able to look up information on the Internet
 • communication, when working in groups

Methods and forms:
 • activation dialog – explanation the importance of water and light for a plant
 • group teaching – comunication, development of thinking while looking for information about demands of pupils’ plants
 • making labels with signs that show how much light and water the plant needs

Conclusion:
 • pupils know the name of their plant
 • they know where is the best place for plant in the classroom
 • the labels sticked in the pot will help them how often to water them
 • there is a list with pupils’ names who will take turns in looking after plants in their classrooms
16.11.2012 - The best logos from our schoolchildren
(Najlepšie logá)

Comenius logos
(Logá Comenius)

Autumn postcards sent to Latvia
(Jesenné pohľadnice do Litvy)

14.11.2012 - A video from planting daffodils
(Video zo sadenia narcisov)

8.10.-13.10.2012 - Poland
(Poľsko)


Comenius meeting in Poland8.10.2012 - Presentation of the project and of all Comenius countries
(Prezentácie projektov)