Vyhľadávanie

site search by freefindKontakt

Základná škola
Štúrova 1115
908 41 Šaštín - Stráže

tel.: 034/6592 309

zssastin@gmail.com


motyle

V školskom roku 2012/2013 sme uskutočnili


graduate


Noc v škole


Posledný víkend pred letnými prázdninami sa mohli za odmenu členovia žiackeho parlamentu a najaktívnejší žiaci školy zúčastniť nocovania v škole so zaujímavým programom - spoločná večera, futbal a vybíjaná na multifunkčnom ihrisku, vychádzka do Gazárky spojená s pozorovaním nočnej oblohy, polnočné hľadanie pokladu a pozeranie filmov, exkurzia do zborovne spojená s možnosťou posedieť si na stoličke obľúbeného učiteľa.

Divadelné predstavenie


Žiaci 6. A a 6. B nacvičili divadelné predstavenie pod názvom "Princezná so zlatou hviezdou na čele" pre žiakov 1. A, 1. B a 6. C. Pri pestrých kostýmoch a kulisách ako z rozprávky sme i zabudli, že nie sme v kráľovstve.

Stretnutie s futbalovou legendou


Dňa 24. mája sa uskutočnila beseda s p. Jozefom Adamcom. Nezabudol žiakom zdôrazniť, že pre futbalistu nie je dôležié na akom poste hrá, lebo futbal je kolektívna hra. Spomienky na Šaštín mal v spojitosti nielen s futbalom, keď pred 60. rokmi chodil tu hrávať, ale aj na púte, na ktoré chodil z rodného Vrbového.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Comenius na pôde našej školy


Základná škola Šaštín-Stráže, zapojená od roku 2012 do projektu Comenius s názvom Odhaľme tajomstvá európskych záhrad, privítala v termíne 3. - 7. júna 2013 päťdesiat zástupcov z Poľska, Lotyšska, Španielska, Nemecka, Anglicka, Walesu, Talianska, Turecka, Maďarska a Francúzska. V areáli školy sme otvorili Comenius Garden, záhradu rastlín. Našich partnerov privítal primátor mesta Šaštín-Stráže Ing. Radovan Prstek. Hostia navštívili rekreačné stredisko Gazárka, Baziliku Sedembolestnej Panny Márie, Gymnázium Jána Bosca, Špeciálnu základnú školu Šaštín-Stráže, poľovnícku chatu, zúčastnili sa viacerých oddychových aktivít. Ing. Ľubomír Galuš, riaditeľ ŽŠ, predstavil našim európskym priateľom ním vedenú školu ako dynamicky sa rozvíjajúcu inštitúciu, ktorej cieľom je posilňovanie cezhraničnej spolupráce. Mgr. Božena Balgová, koordinátorka projektu Comenius, sa spolu s koordinátormi z partnerských krajín zúčastnila na pracovnom stretnutí, ktorého zámerom bola analýza postupu doterajších prác, vytýčenie nových úloh, daných rámcovým cieľom projektu - odhaliť regionálne špecifiká európskych záhrad. Žiaci z jednotlivých krajín Európy sa ubytovali v partnerských rodinách, zahraniční pedagógovia navštívili vyučovacie hodiny. Keďže komunikačným jazykom projektu Comenius je angličtina, naši žiaci mali jedinečnú možnosť rozvíjať svoje jazykové zručnosti. Okrem Šaštína-Stráží to bolo aj mesto Skalica, ktoré našich hostí privítalo svojou históriou, architektúrou a gastronómiou. Zástupcovia európskych krajín neobišli ani Bratislavu. Prezreli si Botanickú záhradu Univerzity Komenského, navštívili Dóm sv. Martina, vystúpili na Bratislavský hrad, prešli sa centrom mesta. Dúfame, že návšteva učiteľov a žiakov z európskych krajín, nájde svoju odozvu aj v budúcnosti. PaedDr. et PhDr. Peter Mráz, PhD

Koncoročný výlet šiestakov a ôsmakov


Dňa 21. 5. sa žiaci šiestych a ôsmych ročníkov vybrali na výlet do Bratislavy. Počasie im prialo, slnko veselo hrialo, a tak mohli s nadšením obdivovať krásy hlavného mesta. Dopoludnia si vychutnali v Cinema City Aupark animovaný rodinný film v 3D prevedení Krúdovci. Tento film poukazoval na súdržnosť rodiny a na poslušnosť detí voči svojim rodičom. Poobede sa prešli Starým mestom a navštívili nádvorie Bratislavského hradu a NR SR. Zúčastnili sa zasadnutia v rokovacej miestnosti a dozvedeli sa veľa zaujímavého z histórie parlamentu. Počas výletu im robili dozor p. uč. Mgr. Petráková, Mgr. Kubinová a Mgr. S. Ovečková.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie
<

Koncoročný výlet siedmakov


Dňa 20. 5. 2013 sa žiaci 7. a 5. ročníka zúčastnili koncoročného školského výletu. Sami si vybrali „vysoký“ adrenalínový zážitok. Prečo? Lebo navštívili outdoorové lanové centrum Trnava. Na starosti ich mal skúsený ištruktor. Najprv si všetci vyskúšali tzv. malý okruh - prechod cez lanové prekážky bez istenia. Potom sa naučili istenie sa, k tomu trenažér na zemi a potom hor sa rebríkom do 8 m výšky. Tu preliezali z prekážky na prekážku tzv. veľkým okruhom. Dolu mohli ísť opäť rebríkom alebo tzv. hojdačkou - zoskok dolu. Túto možnosť využili všetci „lanolezci“. A takto všetci nadšení sa vrátili pod dohľadom Mgr. Z. Szuhajovej a Mgr. E. Sofkovej domov.fotogaleria
Prejsť do fotogalérie
<

Slovenský jazyk v súvislostiach


Medzipredmetové vzťahy sú reakciou na tradičné delenie učiva do jednotlivých predmetov. Ich cieľom je prepojenie vedomostí do uceleného obrazu reality. Keďže niektorí žiaci majú pocit, že slovenský jazyk je od reality života odtrhnutý, rozhodli sme sa v 5. ročníku prepojiť učivo o pracovnom postupe s jeho praktickou realizáciou. Žiaci prišli 20. 5. 2013 vyzbrojení na hodinu teoretickou prípravou, podľa vopred danej grafickej osnovy písomne vypracovali recept na studený ovocný šalát s jogurtovou omáčkou. Na hodine sa rozdelili do skupín, každý zo žiakov sa podieľal na niektorej z etáp práce (očistil ovocie, ošúpal ho, nakrájal, pridal cukor, miešal, atď.). Hotový produkt, ovocný šalát, dali vychladiť a servírovali ho spolužiakom počas prestávok vo vyučovaní. Podľa reakcií viacerých spomedzi piatakov sa tohtoročný ovocný šalát vydaril. Chutil výborne. PaedDr. et PhDr. Peter Mráz, PhD.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Exkurzia do Bratislavy


Dňa 9. 5. 2013 sa uskutočnila exkurzia pre žiakov 5. ročníka do Bratislavy. Zavítali sme do zábavného a vzdelávacieho centra ATLANTIS. Žiaci sa mohli presvedčiť o platnosti fyz. zákonov. Prostredníctvom zážitkového učenia spoznali statiku, dynamiku, magnetizmus, lom svetla a spoznali, ako vyzerá svet spoza bubliny. Tiež sa zapojili do príbehu starovekého Egypta, kde v hrobke munifikovali mladú ženu Tameri, ktorú pred tisícročiami uštipol had. Všetci sa aktívne zapojili do bohatého programu. Následne sme navštívili Botanickú záhradu a historické centrum mesta.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Comenius Garden


A takto si robíme záhradu pod názvom Comenius Garden pri príležitosti stretnutia partnerských krajín v rámci projektu Comenius.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Benefičná súťaž


Naša škola sa zapojila do 2. ročníka celoslovenskej benefičnej súťaže Výprava nádeje, ktorú organizuje nadácia KVAPKA NÁDEJE a spoločnosť ZBERNÉ SUROVINY. Hlavnou myšlienkou súťaže je rozvíjať environmentálne myslenie žiakov a zároveň prebudiť pocit spolupatričnosti a solidarity s chorými deťmi.
V dňoch 19. apríla až 3. mája sme uskutočnili zber starého papiera a časť výnosu sme venovali pre detských onkologických pacientov. Pri zbere a vyhodnotení najaktívnejších tried a jednotlivcov pomáhali členovia žiackeho parlamentu a žiaci 9.A.

6.A - 630 kg
7.C - 459,5 kg
5.C - 415 kg
5.B - 135 kg

1. STUPEŇ
3.A Nikola Šabrňáková -113 kg
3.A Simon Mach – 99 kg
4.A Nikola Nemcová- 97 kg
1.B Diana Dujsíková – 77 kg
2.B Matúš Mach – 52 kg
3.A Lukáš Mala – 37 kg
2.A Sebastián Oláh – 37 kg

2. STUPEŇ
5.C Masárová Pavlína – 221 kg
6.A Čerňoch Roman – 196 kg
6.A Samková Vanesa – 192 kg
7.C Rehák Lukáš – 185 kg
5.C Kučerová Karin – 170 kg
6.A Emma Mihalíková – 123 kg
7.C Gabriela Waldhauserová - 123 kg
5.B Štefancová Ivana – 122 kg


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Privítanie jari


Začiatkom marca sa uskutočnilo pálenie a topenie Moreny, na ktorom sa zúčastnili žiaci 1. stupňa. Počas potlesku detí Morenu zapálili a horiacu ju hodili do rieky Myjava.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Deň Zeme


Dňa 30. 4. sme si ako každý rok pripomenuli Deň Zeme. Žiaci 2. stupňa pri tejto príležitosti vyčistili okolie a areál ZŠ.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Maškarný ples


7. 4. sa konal maškarný ples a aprílová diskotéka v Riverside clube. Prišlo veľa detí, rodičov a masiek a keď mali šťastie, vyhrali aj tombolu.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Stretnutie s policajtmi


Dňa 30. 4. sa konala beseda pre žiakov 8. a 9. roč. s npr. Matúšom a npr. Búzekom ohľadom prevencie kriminality pred letnými prázdninami.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Multimediálne predstavenie


Dňa 25. 4. sa uskutočnilo Multimediálne predstavenie z biológie, prvouky a fyziky, na ktorom sa zúčastnili žiaci prvého i druhého stupňa. Žiaci 1. - 4. ročnka sa dozvedeli, ako žije les a čo všeko ho trápi. Priamo pred očami žiakov 5. a 6. roč. boli naživo a zároveň detailne na veľkorozmerných plátnach demonštrované základné fyzikálne javy s prekvapivými dôsledkami pre bežný život. Žiaci 7. - 9. ročníka sa dozvedeli, ako vznikol život vo vesmíre a ako na Zemi.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Deň narcisov


Každoročne sa v apríli koná finančná zbierka Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. V tomto roku sme zbierku realizovali 12. apríla. Naše žiačky - Laura Krenťochová, Bianka Péčiová z 8. A a Martina Macháčková, Patrícia Volčková z 9. A pod vedením p. uč. Mgr. Poláčkovej vyzbierali do pokladničky 552,50 €. Do dobrovoľnej zbierky sa zapojili žiaci aj učitelia ZŠ, ŠZŠ, GJB, zamestnanci LZ, MsÚ, ZS, lekární, bánk a okoloidúci na námestí a v uliciach mesta. Každý, kto prispel finančnou hotovosťou, bol odmenený narcisom. Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, ďakujeme.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Výtvarná exkurzia do Malaciek


Viete, prečo tu bolo cez monitor hrobové ticho? Aj preto, lebo napríklad my zo 7. B sme sa vybrali na výtvarnú exkurziu okresného mesta Malacky a okrem starobylého františkánskeho kláštorného komplexu sme navštívili aj hasičskú stanicu. Radi sa totiž zúčastňujeme výtvarnej súťaže "Hasiči očami detí" a chceli sme zažiť kúsok atmosféry práce hasičov, dobrovoľníkov pre zachraňovanie. Chlapcov zaujal vozový park, no ani dievčatá neotáľali a vošli do tanku. Okrem trenažéra (jediného na Slovensku) pre prácu v extrémnych podmienkach horúčavy a dymu sme spoznali aj ich obetavú pomoc pri záplavách a obetovať v hromadných nešťastiach a haváriách. Veľmi si vážime ich prácu, no dúfame, že ich pomoc nebudeme v živote potrebovať.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Chodenie s letečkom


Dňa 26. marca 2013 sme už tradične navštívili sponzorov našej školy pri príležitosti veľkonočných sviatkov s letečkom. Deti oblečené v krásnych krojoch im odovzdali veľkonočné pozdravy, maľované kraslice a zavinšovali k sviatkom jari.
"Veľa vody, pohody, spokojnosti a radosti k Veľkej noci Vám prajú žiaci základnej školy."


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Veľkonočné tvorivé dielne


Dňa 22. marca 2013 sa v triede 2. A uskutočnili veľkonočné tvorivé dielne. Žiaci spolu s rodičmi maľovali kraslice, zhotovovali veľkonočné ozdoby z papiera, aranžovali, pochutili si na vlastnoručne vyrobených sladkostiach. Spoločne sme si tak pripomenuli tie najkrajšie sviatky jari.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Deň vody


Dňa 21. 3. 2013 žiaci chemického krúžku pod vedením p. uč. Mgr. A. Baďurovej predviedli pokusy s vodou pri príležitosti Dňa vody.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Koncert "Hudba spája"


Dňa 28. 2. 2013 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov I. a II. stupňa. Pod vedením p. Čekovského nám dvaja inštrumentalisti a zároveň speváci zaspievali detské piesne i známe melódie, ktoré sa páčia trom generáciám. Počas hudobno-slovného pásma bola srdečná atmosféra, čo ocenili nielen žiaci, ale aj pedagógovia.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Cirkus JACKO


Dňa 25. 2. 2013 mal vystúpenie v priestoroch našej telocvične cirkus JACKO z Ukrajiny. Žiakov nadchli akrobatické výkovy, bláznenie šašov, na ktoré tak skoro nezabudnú.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Volejbalový turnaj "UČITEĽCUP" - Borský Sv. Jur


Dňa 15. februára 2013 zamestnanci našej ZŠ obsadili 2. miesto na volejbalovom turnaji "UČITEĽCUP" v Borskom Sv. Jure v konkurencii družstiev ZŠ Kúty, ZŠ Borský Svätý Jur, ZŠ Sekule, ŠZŠ Šaštín - Stráže.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Zápis do 1. ročníka


Dňa 7. februára 2013 sa uskutočnil zápis budúcich prváčikov na našej základnej škole.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Beseda so spisovateľom


Vo štvrtok, 7. 2. 2013, sme uskutočnili besedu žiakov siedmych ročníkov so spisovateľom Jánom Čomajom v priestoroch Mestskej knižnice. Pán Čomaj nám pútavo a úprimne odkrýval svoju životnú púť novinár a spisovateľa, ktorý si nútene 20 rokov "užil" i robotnícke profesie. Žiaci sa pýtali na tvorbu, ktorá ich zaujímala.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Stretnutie s lesníkom


Stáva sa každoročnou tradíciou, že žiakom pripravujeme pútavé vyučovanie. Z tohto dôvodu nás navštívil náš bývalý žiak - poslucháč Lesníckej vysokej školy v Banskej Štiavnici - Ján Šimurda. Vzorová hodina sa uskutočnila v 5. B triede. Žiaci mali možnosť vidieť pútavú prezentáciu s názornými ukážkami vábenia zveri a mohli si prehliadnuť trofeje. Hodina sa žiakom veľmi páčila, mali množstvo otázok, na ktoré Ján Šimurda odpovedal.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Zdravý životný štýl


Dňa 30. januára sa uskutočnila prednáška pre 3. a 4. ročník, ktorá bola zameraná na zdravý životný štýl a zdravú výživu. Prednášajúca, Mgr. Dagmar Blažeková, prezentovala 5 pilierov zdravia. Súčasťou prezentácie boli hádanky a hlavolamy k danej téme. Žiaci budú pokračovať doma zhotovovaním maskota zdravej výživy i iných projektov.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Návšteva divadelného predstavenia


Dňa 29. januára navštívili žiaci I. stupňa v Kultúrnom dome Šaštín - Stráže divadelné predstavenie Popoluška. Deti pozorne a s nadšením sledovali príbeh. Dokonca sa sami mohli zapájať do jeho deja. Všetkým sa rozprávka páčila, čoho dôkazom bol obrovský potlesk na záver predstavenia.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Supersnehuliak


17. januára 2013 sme mali šťastie. Konečne napadal sneh a my sme si mohli zasúťažiť v stavaní supersnehuliaka. Víťazmi boli všetci žiaci 1. až 4. ročníka, pretože všetci snehuliaci boli super.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Beseda o Brazílii


Dňa 11. 1. 2013 navštívili našu školu Lucas a Petra, ktorí žijú v Brazílii. Žiakov oboznámili s prostredím, životom a zvykmi v najväčšej krajine Južnej Ameriky. Žiakom sa beseda páčila, dávali zvedavé otázky, no najviac chceli vedieť o národnom športe - futbale.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Vianoce v škole


A takto oslávili Vianoce žiaci našej základnej školy.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Vianočné koledy


Dňa 19. a 20. decembra sa žiaci našej školy v duchu vianočnej atmosféry vybrali spríjemniť deň malým škôlkarom, seniorom do domova dôchodcov a pracovníkom na mestskom úrade. Žiaci 1. stupňa, 8. a 9. ročníka sa prezentovali s vianočnými koledami, básničkami, piesňami a podaktorí aj tancom. Mladší žiaci potešili ako prví s krásnymi vianočnými piesňami. Neskôr starší žiaci odspievali anglické aj slovenské piesne. Podarilo sa im vyčariť úsmev na detských tváričkách a aj na tvárach seniorov. Žiakov veľmi svedomito pripravovali p. uč.: Mgr. Jochová, Mgr. Machová, Mgr. Ryčovská, Mgr. Blažeková a PaedDr. Z. Ovečková.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Mikulášsky trh solidarity


V kažkom školskom roku si začiatkom decembra pripomíname mikulášsku tradíciu návštevou Mikuláša so sprievodom anjelov a čertov po jednotlivých triedach a Mikulášskym trhom solidarity.
V stredu 5. 12. žiaci očakávali príchod Mikuláša, ale najmä si chystali "tovar" na Mikulášsky trh. Každá trieda mala svoj stánok a predávali sa rôzne výrobky: vianočné ozdoby, náramky, omaľovánky, ale aj čokoládové figúrky, medovníky a zákusky, obložené chlebíky, toasty, popcorn, dokonca i rezne a hranolčeky a nechýbala ani limonáda. Možnosť nakúpiť v stánkoch mali aj návštevníci z radov rodičov a žiaci z iných škôl.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Vianočné trhy v Brne


Dňa 10. 12. 2012 sa žiaci našej ZŠ zúčastnili vianočných trhov v Brne. Nádherná atmosféra a čaro blízkych Vianoc podmanila nielen žiakov, ale aj učiteľov


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Mikulášsky turnaj zamestnancov zákl. škôl


Dňa 7. 12. 2012 sa uskutočnil volejbalový turnaj zamestnancov základných škôl na našej ZŠ. V príjemnej mikulášskej a súťaživej atmosfére zvíťazilo družstvo zo ZŠ Kúty. Naši zamestnanci obsadili 5. miesto.Všetkých, ako sa patrí, odmenil Mikuláš s čertom.
Zúčastnili sa: ZŠ Borský Sv. Jur, ZŠ Kúty, ZŠ Šaštín - Stráže, ŠZŠ Šaštín - Stráže, ZŠ Sekule a ZŠ Skalica.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Mikulášsky turnaj žiakov


Dňa 6. 12. 2012 sa konal Mikulášsky turnaj žiakov 2. ročníkov ZŠ a ŠZŠ Šaštín - Stráže vo futbale. Víťaz nebol dôležitý. Na záver žiaci dostali mikulášske darčeky.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Beseda o agresívnom správaní


Dňa 27. 11. sa konala pre žiakov 5. a 6. ročníka beseda Prevencia v oblasti agresívneho správania detí, poukázanie na fenomén šikanovania a jeho následky, pomoc a rady obetiam šikanovania a jeho následky. Základné informácie k trestnoprávnej zodpovednosti prezentovala kpt. Mgr. Dujková.

Beseda s policajtkou


Žiaci 3. A a 3. B sa zúčastnili dňa 22. 11. 2012 besedy "Prevencia voči počítačovej závislosti" a žiaci 2. A a 2. B v rámci celoslovenského projektu "Oliho príbeh" sa zúčastnili besedy o rizikách v železničnej doprave. Obidve besedy boli prezentované kpt. Mgr. Janou Dujkovou z OO PZ Senica.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Otvorená hodina biológie


Dňa 9. 11. 2012 sa v 5. B uskutočnila otvorená hodina biológia na tému Huby za účasti p. riaditeľa, p. zástupkyne a vedúcej predmetovej komisie. Na hodine sa využívali prevažne nové inovatívne metódy a prostriedky IKT - interaktívna tabuľa, ale aj konvečné metódy. P. uč. Poláčková žiakov motivovala pútavou prezentáciou o hubách. Žiaci sa aktívne zapájali, využívali skupinovú prácu, ale aj prácu jednotlivcov. Postupne poznávali huby na modeloch, v interaktívnych cvičeniach, na kartičkách, ale aj na reálnom materiáli.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Volejbalový turnaj "UČITEĽCUP" - Sekule


Dňa 16. novembra 2012 zamestnanci našej ZŠ obsadili 1. miesto na volejbalovom turnaji "UČITEĽCUP" v Sekuliach v konkurencii družstiev ZŠ Kúty, ZŠ Borský Svätý Jur, ZŠ Sekule, ŠZŠ Šaštín - Stráže.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Školský projekt - Farebný týždeň zdravia


Svojmu zdraviu málokto z nás venuje takú pozornosť, akú by si právom zaslúžilo. Preto sme sa rozhodli zorganizovať v dňoch 5. - 9. novembra celoškolskú akciu pod názvom Farebný týždeň zdravia venovaný zdravému životnému štýlu. Počas tohto týždňa každé ráno odznela relácia v školskom rozhlase na danú tému a žiaci i učitelia prišli každý deň oblečení v tej správnej farbe.
Prvý deň - modrý pondelok - bol dňom duševného zdravia; zelený utorok - dňom zdravej výživy. Najzdravšiu desiatu si v tento deň priniesli žiaci z 3. A a 5. B. Červená streda bola dňom zdravého srdca - žiaci a učitelia si merali krvný tlak. Biely štvrtok bol dňom boja proti drogám. V telocvični prebehli zaujímavé súťaže, najviac sa darilo žiakom z 5. C, 6. C, 7. C a 9. B. Posledný deň - žltý piatok - bol dňom boja proti rakovine, žiaci kreslili plagáty o zdravom životnom štýle, ktoré si vyvesili na dvere svojich tried.
Veríme, že týždeň zdravia prispel k tomu, že sme sa zamysleli nad svojím životným štýlom. Akciu pripravili p. uč. Mgr. Baďurová, Mgr. E. Sofková, Mgr. S. Ovečková. Mgr. O. Petráková, Mgr. M. Čobrda a Mgr. K. Kubinová.


fotogaleria
Prejsť do fotogalérie


Výlet do Malaciek


Dňa 10. novembra 2012 sa členovia turistického krúžku - žiaci 1. - 4. ročníka, zúčastnili výletu do Malaciek. Ich cieľom bolo zdokonaliť si plavecké zručnosti. K dispozícii mali detský bazén a tie najodvážnejšie deti aj veľký plavecký bazén. Na ich bezpečnosť dohliadali p. uč. Mgr. Fasurová, Mgr. Blažeková a Mgr. Machová.


fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Výlet do prírody


Dňa 25. 10. 2012 sa žiaci 9. A triedy zúčastnili netradičného výletu po náučnom chodíku zo Šaštína po chatu Lásek. Cestou sa oboznámili s rastlinstvom okolitej prírody a samozrejme popritom si nazbierali zopár húb. Dozor žiakom robili p. uč. PaedDr. Ovečková a Mgr. Čobrda.


fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Pasovačka našich prváčikov


Každý školský rok v jesenných mesiacoch poriadame pre našich najmenších Pasovačku na prvákov. Už tradične sa v tento deň vyberieme s deťmi na výlet, na ktorom ich pasujeme na riadnych žiakov našej Základnej školy v Šaštíne-Strážach.
Tento rok sme sa dňa 24. 10. 2012 vybrali na Smolenický zámok, ktorý slúži ako Kongresové centrum SAV. Doteraz sme mali možnosť vidieť jeho záhrady a blízke okolie. Tentokrát sme však mohli obdivovať aj jeho prekrásne vnútorné priestory, počnúc červeným a žltým salónikom až po poľovnícky plný nádherných trofejí.
Po prehliadke zámku sme si vybrali žltý salónik, v ktorom naš najmenší žiaci ukázali, že si titul PRVÁK naozaj zaslúžia. Zaspievali piesne, zarecitovali riekanky o číslach a písmenkách. Po zložení sľubu ich triedne pani učiteľky Mgr. Machová a Mgr. Stupavská slávnostne pasovali na prvákov školy. Ako pamiatku na tento slávnostný deň deti dostali pamätné listy a darčeky, ktoré im zhotovili členovia ŠKD.
Potom im k ich dôležitému dňu zablahoželala p. zástupkyňa Mgr. Komorníková, ktorá im odovzdala maskotov tried. Malí plyšoví psíci budú dozerať na to, či naši prváci plnia počas celej školskej dochádzky to, čo sľúbili.
Na záver naozajstným prvákom zaspievali deti 2. A triedy. Po skončení pasovačky sme sa vybrali v dobrej nálade späť domov.
Pevne veríme, že sa tento vydarený deň zapíše do myslí našich najmenších žiačikov natrvalo. Určite k tomu prispela aj ochota zo strany pracovníkov zámku, osobitne p. riaditeľa Ing. Karola Volnera, ktorému patrí veľké ďakujem.
Dúfame, že tento rok sme začali novú tradíciu - konanie pasovačiek našich prvákov v historických priestoroch Smolenického zámku. - Mgr. Iveta Ryčovská


fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Tri múzeá v Bratislave


Žiaci Umeleckohistorického krúžku navštívili v sobotu 6.10. Archeologické; Hudobné a tiež Dopravné múzeum v Bratislave. Pokochali sme sa krásnymi a pútavými expozíciami, prezreli sme si Staré mesto, pretože aj podľa Učiteľských novín „extrakurikulárna (mimokurikulárna) reforma znamená zameranie sa na žiaka nielen vo vyučovaní. Je potrebné využívať aj rôzne činnosti mimo vyučovania, napríklad výlety, exkurzie, súťaže a pod., inak povedané, venovať pozornosť žiakovi nielen počas vyučovania, ale aj mimo neho.“ Tieto inovácie v didaktike sa realizujú v našej škole prostredníctvom pedagogiky voľného času v krúžku pani učiteľky PaedDr. Emílie Gašparíkovej.


fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Exkurzia v SNG


V rámci inovatívneho vyučovania spojeného so životom a zážitkového učenia sme už viackrát využili akciu lacno cestovať vlakom v spojení so vzdelávaním v múzeách a galériách. Tentokrát bola cieľom našej exkurzie Slovenská národná galéria sídliaca v Esterházyho paláci. Originálne zbierky malieb zlatého fondu slovenských klasikov v maľbe obohatili naše poznatky z umenia, žiaci po prvýkrát zažili vysoko hodnotnú výstavu, pretože doteraz vídali len výkresy zo ZUŠ. Zúčastnili sa i výkladu pána profesora, akademického maliara Ľudovíta Hološku, čo im otvorilo oči v pohľade na kompozíciu, tóny, maliarsky rukopis. Pozreli sme si aj novú budovu SNG na Riečnej ulici a obdivovali sme aj ostatné architektonické skvosty historického centra Starého mesta. Exkurziu žiakov 7.B triedy viedla pani učiteľka PaedDr. Emília Gašparíková


fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Exkurzia v Bratislave


Výročie narodenia Ľudovíta Štúra je každoročným impulzom pre pripomenutie si významu jeho diela. V tomto školskom roku sme 24. 10. 2012 navštívili Bratislavu, aby sme si pripomenuli Štúra netradične, ako milovníka prírody a znalca umenia. Štúrovo dielo sme spomínali kráčajúc jesennou Botanickou záhradou Univerzity Komenského, na ideový odkaz kodifikátora spisovnej slovenčiny sme mysleli aj pri prehliadke expozície v Slovenskej národnej galérii. Ulice a uličky Starého mesta, ktorými kráčali aj dejiny nášho jazyka a literatúry, nás obohatili o pocit neustáleho upevňovania našej národnej pamäte. Spolu so žiačkami a žiakmi ôsmeho ročníka sa exkurzie zúčastnili aj Mgr. Simona Ovečková a PhDr. Peter Mráz, PhD.


fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Exkurzia Bojnice


Sobota 13. októbra bol pre umeleckopoznávací krúžok PaedDr. Gašparíkovej výnimočným dňom. Nielen pre nádherné počasie, babie leto, ale najmä pre spoločnú exkurziu v umeleckohistorickej expozícii SNM Bojnického zámku.Cestovali sme od skorého rána vláčikom, ktorý sa stáva pre modernú generáciu zážitkom, hlavne ak je kupé. Deti nie sú zvyknuté cestovať vlakom, hoci je to najekologickejšia doprava. V príjemnom čistom pohodlí vlaku nám čas nám čas ubiehal rýchlo a v Prievidzi už sa zjavil krásny výhľad vlakom na zámok.Mali sme šťastie, lebo sme sa stretli náhodne s pánom riaditeľom múzea v MHD a vybavil nám okamžitú prehliadku. Prechádzali sme po prekrásnych zachovalých zámockých sálach a kochali sa historickými zbierkami najkrajšej expozície Slovenska. Obdivovali sme zlaté stropy aj nábytok a obrazy a sarkofágy, zovšadial dýchal na nás duch miesta a zašlých starých čias.Prekvapením pre mnohých bola podzemná jaskyňa pod zámkom. Naplnení dojmami sme sa po ukončení výkladu rozišli v parku do bohatej zoologickej záhrady, či po suveníry a ochutnávku miestnych dobrôt. No náš pekný čas v Bojniciach pomaly vypršal a my sme sa museli vybrať na rýchlik. Ten nás doviezol do Trnavy a po prestupe sme vhupli v Šaštíne rovno do rodičovských náručí, ktorým sme ešte dlho nemohli vyrozprávať všetky zážitky.


fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Návšteva čistiarne


Dňa 27. 9. 2012 žiaci 7. ročníka navštívili Čistiareň odpadových vôd v Bratislave v rámci projektu Modra škola. I keď im to tam príliš nevoňalo, tak aspoň na vlastné oči videli, ako sa za znečistenej vody stane znova čistá voda. Ďakujeme p. uč. Mgr. A. Baďurovej za vybavenie tejto chemickej exkurzie a p. uč. Mgr. E. Sofkovej, Mgr. J. Suchovskej za pedagogický dozor.


fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Hodina fyziky v EDULABE


Dňa 3.10.2012 naši žiaci zavítali do EDULABU - centra moderných technológií v Bratislave. Ocitli sa v modernej multimediálnej triede, kde sa pokúšali prakticky opísať zadaný graf priamočiareho pohybu telesa pomocou senzora pohybu - žiaci menili svoju polohu a na interaktívnej tabuli sa vytváral graf závislosti polohy žiakov od času.fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Biologická exkurzia v Bratislave


Dňa 3.10. 2012 žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením p. uč. Baďurovej navštívili výstavu The Human Body, načerpali tu množstvo informácií o anatómii ľudského tela. Prezreli si kostru, svaly, vnútorné orgány, krvný obeh, nervy, mozog a zároveň si uvedomili zraniteľnosť ľudského tela a potrebu sa o svoje telo zodpovedne starať.fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Výlet do Tatier


V dňoch 28. - 30. 9. sa žiaci zúčastnili výletu do Vysokých Tatier. V rámci turistiky prešli zo Skalnatého plesa "Magistrálou" na Hrebienok, zrelaxovali sa kúpaním v Aquacity Poprad, navštívili malebnú časť Popradu - Spišskú Sobotu.


fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Návšteva skalického jarmoku


Dňa 22. 9. sa žiaci v rámci turistického krúžku zúčastnili tradičného skalického jarmoku, kde si pozreli program, rôzne atrakcie a nakoniec sa "vybláznili" na kolotočoch.


fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Výchovný koncert


Dňa 26. 9. 2012 sa žiaci prvého i druhé stupňa zúčastnili výchovného koncertu pod názvom "Hudobné skvosty nežijúcich interpretov, ktorí zanechali veľké hudobné dedičstvo". Tak si mohli žiaci vypočuť nestarnúce piesne od známych spevákov a speváčok ako: Edit Piaf, Jiří Schelinger, Bob Marley, Beatles, Emma Fitzgerald. Účinkujúci počas koncertu dávali žiakom otázky a za správnu odpoveď dostali odmenu. Na záver koncertu si žiaci s chuťou zatancovali.


fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Obnoviteľné zdroje energie


Dňa 14. 9. 2012 sa uskutočnila prednáška na tému Obnoviteľné zdroje energie. Žiakov zaujali praktické ukážky využitia slnečnej energie prostredníctvom fotovoltaických článkov, pohonu áut na vodu a iné. Ďakujeme prednášajúcim z SOŠE Gbely za zaujímavé informácie.


fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Výlet - Hodonín


Dňa 11. 9.2012 sme využili posledné tropické teploty tohto leta a vyrazili sme do Hodonína, kde sme videli okrem historického kaštieľa a menšej ZOO najmä letné kúpalisko plné atrakcií.Vybláznili sme sa na tobogánoch, máme veselé zážitky z vodného sveta, ktoré nás stmelili a povzbudili, aby sme sa s chuťou vrhli do práce v tomto šk. roku, na konci ktorého možno čakajú podobné odmeny.V duchu hesla "dobre bolo - málo bolo" si počkáme na leto 2013.
Pani učiteľke PaedDr. Gašparíkovej ďakujú žiaci 7. B za dozor.


fotogaleria
Otvoriť fotogalériu


Dopravná príprava


Dňa 11.9.2012 sa pre žiakov 1. - 4. ročníkov uskutočnila beseda s členom dopravnej polície v Senici kpt. Pavlíkom. Žiaci sa dozvedeli veľa dôležitých informácií o pravidlách cestnej premávky, o práci polície. Dúfame, že sa všetci nimi budeme riadiť, aby sme sa vždy vrátili zdraví a v poriadku domov.


fotogaleria
Otvoriť fotogalériu